Wat is de waarde van een schilderij?

De waarde van een schilderij wordt bepaald door vraag en aanbod en deze komen samen op de kunstmarkt bij veilingen en kunsthandel.
De waarde van een schilderij is ook het bedrag dat iemand bereid is voor de gevraagde, onderhandelde of via een veiling bereikte prijs te betalen.
Zo staan de begrippen waarde en prijs met elkaar in verband.

Bij deze website is voor het begrip 'waarde' de volgende definitie gekozen:
     de waarde van een schilderij is gelijk aan de (hamer)prijs gerealiseerd op een veiling plus de veilingkosten.

Bij veilingen worden veel schilderijen verkocht en de hamerprijzen zijn in principe openbaar.
Maar prijzen van schilderijen van één schilder kunnen behoorlijk variëren, van hoog tot laag.
Helaas kunnen prijzen van schilderijen van een schilder niet zo maar onderling vergeleken worden, omdat onder meer de afmetingen verschillend zijn (een groter schilderij heeft een hogere prijs dan een kleiner schilderij).


Maar hoe verhouden de waarden zich als schilderijen verschillende afmetingen hebben?
In deze website is gekozen voor de lineaire verhouding en dat betekent: als een schilderij wat betreft lengte plus breedte zonder lijst tweemaal zo groot is, is de waarde ook tweemaal zo groot.
Om de waarden van schilderijen met verschillende afmetingen onderling te kunnen vergelijken, zijn de waarden (hamerprijzen plus veilingkosten) toegerekend naar een standaardgrootte (lengte plus breedte zonder lijst) van 100 cm: aangegeven als waarde-100.

                                                                                                                

waarde
totale kosten bij aankoop op een veiling


= hamerprijs + veilingkosten

waarde-100
waarde lineair omgerekend naar lengte (l) + breedte (b) zonder lijst van 100 cm


= waarde / ((l + b)/100)

waarde
= waarde-100 * (l + b)/100


een paar voorbeelden:

een bepaalde kunstschilder heeft voor categorie schilderijen 1 de volgende waarde-100 gegevens:

topwaarde-100: 3.800 €
waarde-100 bereik: 230 - 2.400 €
gemiddelde waarde-100 (mediaan): 620 €

op een veiling zijn van bovenstaande schilder de volgende schilderijen van categorie 1 gekocht met de volgende kenmerken/gegevens:

afmetingen zonder lijst
lengte 20 cm
breedte 40 cm

hamerprijs 400 €

afmetingen zonder lijst
lengte 120 cm
breedte 200 cm

hamerprijs 1.000 €

waarde = 400 + 30% van 400(=120) = 520 €

waarde-100 = 520/0,6 = 867 €

factor 0,6 = (lengte + plus breedte = 60)/100

waarde = 1.000 + 30% van 1.000(=300) = 1.300 €

waarde-100 = 1.300/3,2 = 406 €

factor 3,2 = (lengte + plus breedte = 320)/100

het kleinere schilderij ligt qua waarde-100 boven het gemiddelde en het grotere schilderij ligt er onder, 
ondanks het feit dat de prijs van het grotere schilderij hoger is

beide schilderijen liggen in het waardebereik-100, ergens in het midden.

nog een paar voorbeelden

van boven aangegeven schilder wordt op een veiling een categorie 1 schilderij aangeboden met een richtprijs van 300 € en met een lengte en breedte zonder lijst van 120 en 180 cm.

dat betekent:
waarde = 300 +30% van 300 = 390 €
waarde-100 = 390/3 = 130 €

de gevraagde waarde-100 ligt behoorlijk onder de ondergrens van het waarde-100 bereik
en de kans is dus groot dat er sprake is van een vervalsing

van boven aangegeven schilder wordt op een veiling een categorie 1 schilderij aangeboden met een richtprijs van 1.750 € en met een lengte en breedte zonder lijst van 20 en 35 cm

dat betekent:
waarde = 1.750 + 30% van 1.750 = 2.275 €
waarde-100 = 2.275/0,55 = 4.136 €

de gevraagde waarde-100 ligt net boven de topwaarde-100 van 3.800 €
of er is sprake van een absoluut topstuk
of de vraagprijs is te hoog


De bedoeling van deze site is om informatie te geven over waarden van schilderijen van schilders.


Onder de knop Toelichting wordt informatie gegeven over aanpak en werkwijze.
Onder de knoppen Kunstschilders
 zijn
 lijsten met kunstschilders te vinden met waarden-100 (hoogste waarde-100, waarde-100 bereik en gemiddelde waarde-100 (als mediaan).


Verzoek

Bent u belanghebbend bij een kunstenaar die opgenomen is en bent u van mening dat uw belang hiermee niet gediend is, zoekt u dan per mail contact en wij zullen aan uw verzoek om verwijdering van de naam van de kunstenaar gehoor geven.

Disclaimer

Het kan niet worden uitgesloten dat er foutieve meldingen/getallen/prijzen/waarden in het wardenoverzicht zijn opgenomen en sowieso is de betrouwbaarheid van de hoogste waarde-100 en de gemiddelde waarde-100 beperkt, zeker bij een beperkt aantal schilderijen.  
Er kunnen en mogen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

 

Willem G. de Brug (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Bedenker en beheerder van www.waarde-schilderij.nl

Ontstaan uit een kunst- en schilderijenhobby.

Kocht eens een schilderij en wilde weten of de prijs correct was en zo ontstond na vele jaren zoeken, kijken, lezen en speuren een database van ca. 10.000 Nederlandse en bij Nederland betrokken kunstschilders en meer dan 140.000 prijzen van schilderijen en dit aantal groeit gestaag.
Uit deze database is een selectie van kunstschilders gemaakt.